Ryfylke vedlager og Jørpeland sag/trelast 
Nedenfor ligger det bilder fra sagbruket og eksempler på store dimensjoner av villmarkspanel, standard villmark, lerk kjerneved og graving etter rotkne.. 

Sagbruket er et av de største i Ryfylket og kan produsere det meste av trematerialer til et byggeprosjekt.